„Czeskich 100 najlepszych“

10. 2. 2017 -

Nasza firma uzdrowiskowa ROYAL SPA znalazła się wśród Czeskich 100 najlepszych w specjalistycznej kategorii Ruch turystyczny i hotelarstwo. Bardzo się z tego cieszymy i wierzymy, że goście będą z naszych hoteli uzdrowiskowych wyjeżdżać pełni entuzjazmu i sił witalnych.


Konkurs dla czeskich firm i osobowości organizuje Paneuropejska organizacja Comenius zajmująca się współpracą w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i techniki. Celem konkursu „CZESKICH 100 NAJLEPSZYCH" jest znalezienie, wybranie, promowanie i nagrodzenie w uroczysty sposób czeskich (zarejestrowanych w Republice Czeskiej) firm, przedsiębiorstw i organizacji z jak najszerszego spektrum działalności gospodarczej, które osiągają wybitne, ponadstandardowe i warte uwagi wyniki.

System oceniania i wyboru kolejności „CZESKICH 100 NAJLEPSZYCH" wykorzystuje przede wszystkim wiedzę szerokiego grona wybranych specjalistów. Fakt, że nasza grupa uzdrowiskowa ROYAL SPA znalazła się między najbardziej znaczącymi firmami to dla nas wielki zaszczyt.